บุรีรัมย์-ลูกหลานรัชกาลที่ 1 ทั้ง 23 อำเภอร่วม 5 หมื่นคนรวมพลังประกาศจุดยืนปกป้องสถาบัน

49

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในนาม “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 ปกป้องสถาบัน” จากทั้ง 23 อำเภอ ร่วม 5 หมื่นคน พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองพร้อมถือธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ ออกมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ประกาศจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเปล่งเสีย ทรงพระเจริญกึกก้อง เพื่อแสดงความจงรักภักดี

เมื่อเวลา 15.00 น. (28 ต.ค.63) นายธัชกร หัตถาธยากูร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พ่อค้า ประชาชนชาวบุรีรัมย์ในนาม “ลูกหลาน รัชกาลที่ 1 จากทั้ง 23 อำเภอ ร่วม 5 หมื่นคน ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง พร้อมถือธงชาติไทยที่มีข้อความ “ปกป้องสถาบัน” ธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ มารวมตัวกันบนถนนทั้ง 4 ทิศ รอบพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ยังได้เป็นตัวแทนในการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ และคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ว่าจะร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ให้ใครมาจาบจ้วงล่วงเกิน จากนั้นยังได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูธงชาติไทย และพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย

ซึ่งหลังจากที่ร่วมกันแสดงพลังต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 แล้ว ประชาชนที่มาร่วมแสดงพลังก็จะนำธงชาติไทยที่มีข้อความว่า “ปกป้องสถาบัน” ไปประดับไว้ที่หน้าบ้านเพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ด้วย

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์