สุรินทร์-กรรมการผู้จัด 60 ปี ช้างแฟร์ ปี 2563 ทำพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

18

วันนี้(28 ต.ค.2563) ที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)น.ส.กัญญาณัฐ นิลวัฒน์ ประธานผู้จัดงานช้างแฟร์ พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ก่อนที่จะถึงงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปี ของการแสดงช้าง ให้มีความยิ่งใหญ่แตกต่างจากการจัดที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการทำพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสุรินทร์ เพื่อขอพรมงคลชัย ให้งานช้างแฟร์ ปี 2563 มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสุข และผ่านไปด้วยดี ตลอดจนจบงาน

สำหรับพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและวางรากฐานการปกครองเมืองสุรินทร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าในปีพุทธศักราช 2302 เชียงปุมและพี่น้องได้ใช้ภูมิปัญญาวิชาคชศาสตร์ซึ่งถือได้ว่ามีความเป็นเลิศในสมัยนั้นจับช้างเผือกที่แตกโรงมาจากกรุงศรีอยุธยา และนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคืนแด่สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ด้วยเหตุนี้จึงได้รับพระราชทานบำเหน็จความดีความชอบโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นหลวงสุรินทร์ภักดีปกครองหมู่บ้านเมืองทีต่อมาปีพุทธศักราช 2306จึงได้ขอพระบรมราชานุญาติย้ายจากหมู่บ้านเมืองทีมาอยู่บ้านคูปะทายซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ต่อมาสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกเป็นเมืองปะทายสมันต์และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและในปีพุทธศักราช 2321 สมัยกรุงธนบุรี ได้เข้าร่วมกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ยกไปตีเวียงจันทร์และปราบจลาจลในปีพุทธศักราช 2324 จนได้รับชัยชนะทั้ง 2 ครั้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ปูนบำเหน็จและเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ในปีพุทธศักราช 2329 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองปะทายสมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้จัดตั้งเป็นจังหวัดสุรินทร์ตามการปรับปรุงรูปแบบการปกครองในปีพุทธศักราช 2451 ด้วยความสำนึกและตระหนักในพระคุณของพระยาสุรินทรภักดีฯ

ทั้งนี้ จ.สุรินทร์กำหนดจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563
งานแสดงช้าง และงาน Light @ Sound Elephant show ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร