บึงกาฬ-เร่งออกหน่วยรับบริจาคโลหิตหลังกรุ๊ปเลือดขาดแคลน

12

วันที่ 27 ต.ค. เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางคำหมุน  ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางศิริพร ขุนพานเพิง กิ่งกาชาดอำเภอเมืองบึงกาฬ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อเก็บสำรองเลือดไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน  ประชาชน เข้าบริจาคโลหิตในครั้งนี้ทั้งหมด 114 ราย ผ่านการคัดกรอง 99 ราย ได้โลหิตจำนวน 38,750 ซีซี

นางคำหมุน  ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนที่เคยไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลต่างๆ มีจำนวนลดน้อยลงและที่สำคัญเลือดสำรองในคลังเลือดขาดแคลนอย่างมาก ในการนี้จึงร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งในยามฉุกเฉินและวิกฤติ ปัจจุบันโรงพยาบาลบึงกาฬยังขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป โดยเฉพาะ กรุ๊ป O และ A ซึ่งถือว่าวิกฤติหนัก ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพดี ไม่มีความเสี่ยง ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ หน่วยบริจาคโลหิต ร.พ.บึงกาฬ ตึกกุดทิงธารา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00น. 

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ