เจริญพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 5

20

ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมน้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ)และพระภิกษุ สามเณร ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 300 รูป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้ NEW Normal รูปแบบใหม่ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า คหบดี และประชาชน กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในอดีตกาล ที่ผ่านมาเป็นล้นพ้น

ภาพ/ข่าว พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ