สุรินทร์-ชาวนาเมืองช้างอ่วม น้ำท่วมไร่นาสูญเสียจำนวนมาก

12

วันนี้(22 ต.ค.2563) ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบหมู่บ้านในเขตพื้นที่หมู่บ้านก้านเหลือง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หลังจากที่ได้มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้เดือดร้อนจากมวลน้ำที่ไหลหลากพัดลงมาในพื้นที่ บริเวณนาข้าวทำให้นาข้าวที่ตั้งท้องเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยน้ำที่ไหลมารวมกันเป็นเหตุให้น้ำท่วมขังในระยะยาวประกอบกับข้าวที่กำลังออกรวงเสียหายถึงกับเน่าเสีย

นายชู ฉลาดมาก อายุ 73  ปี บ้านเลขที่55บ้านตาแดก ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์   จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ที่นาของตนมีจำนวน 9 ไร่ที่ถูกน้ำท่วมมีนาข้าวที่เสียหายเนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายออกไปได้จึงได้ไหลมารวมกัน ทำให้นาไร่ที่มีทั้งอ้อย ตลอดจนมันสำประหลัง และนาข้าวเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายแส สระแก้ว อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 38 ม.5 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ได้ลงทำไร่นาสวนผสมมีการปลูกข้าวจำนวน 20 ไร่ ปลูกเงาะ ทุเรียน กล้วย ประกอบกับนำแพะจำนวน 50 ตัวหนีน้ำขึ้นบนบ้านที่สร้างไว้ให้ เนื่องจากน้ำไหลมาจำนวนมากทำให้ข้าวจำนวน 20 ไร่เสียหาย ประกอบกับต้นกล้วยและต้นผลไม้เสียหายจำนวนหลายต้น ซึ่งนายแส ได้บอกว่าตนเองได้ทำนาแบบผสมผสานโดยนำศาสตร์พระราชานำมาใช้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกค์ใช้โดยที่ลงทุนไปหลายแสนบาทแต่มาเจอสภาพน้ำท่วมอย่างนี้ ตนเองไม่รู้จะทำอย่างไร จึงวอนให้หน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือครอบครัวตนเองด้วย…….นายแส กล่าว

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา สิงหเสรี