หนองคาย-ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมพลังปกป้องสถาบัน

14

 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองคาย รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันกษัตริย์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่งต่อนายกรัฐมนตรี เชิดชูสถาบัน

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 22 ต.ค. 63 ที่หน้ามุขศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย  โดยมีตัวแทนจาก 5 อำเภอ คือ อ.เมืองหนองคาย อ.ท่าบ่อ ,อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สระใคร และ อ.โพนพิสัย ประมาณ 300 คน มาร่วมกันแสดงพลังปกป้องสถาบัน ยื่นหนังสือต่อนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้มีการอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงชาติร่วมกัน

นายไพฑูรย์ มีบุญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.หนองคาย ได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องรักษาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยระบุว่าวันนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันมีกลุ่มมวลชนและกลุ่มผู้ที่แสดงออกทางการเมืองได้รวมตัวกันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้กระจายออกไปสู่ต่างจังหวัดต่าง ๆ และมีแกนนำของบางกลุ่มปราศรัยโดยใช้คำพูดอันเป็นการยุยง ส่งเสริม โจมตี จาบจ้วงให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันได้ทำนุบำรุงต่อสู้รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานด้วยเลือดเนื้อและชีวิต และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.หนองคาย ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันแสดงออกถึงพลังเพื่อปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่ยึดมั่นจิตใจของปวงชนคนไทยเป็นองค์ประกอบของการปกครองในรอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยและจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี ปกป้องรักษาซึ่งพระบรมเดชานุภาพตลอดไป

พร้อมกันนี้ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.หนองคาย ขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับคน กลุ่มบุคคลที่ย่ามใจ คะนองปาก ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนทำลายสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึกงถึงความรู้สึก ความผูกพัน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาอย่างยาวนาน และประกาศว่าชาวหนองคายจะปกป้องรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตลอดไป

หลังจากรับหนังสือแล้ว นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่า จะรีบนำหนังสือส่งต่อไปยังส่วนกลางให้เร็วที่สุด.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย