สุรินทร์-ชาวสุรินทร์ แห่เล่นน้ำล้นสปิลเวย์ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง คึกคัก หลังปริมาณน้ำไหลเข้าเกินความกักเก็บ

9

ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ต่างพากันเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ รับลมเย็นที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ กันอย่างคึกคัก เนื่องจากช่วงนี้ยังมีน้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อย่างต่อเนื่อง เกินความกักเก็บประกอบกับการระบายน้ำ ทำได้ล่าช้า เพราะมีผักตบชวามาอุดตัน ซึ่ง ชลประทานสุรินทร์ ได้นำรถตักผักตบชวามาตักผักตบชวาออก เพื่อให้การระบายน้ำทำได้สะดวกมากขึ้น

และจากปัญหาดังกล่าว ทำให้น้ำล้นสปิลเวย์ ไหลลงสู่พื้นด้านล่างใกล้กับที่ตั้งร้านอาหาร จึงทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวพากันออกมาเดินบนพื้นถนนสปิลเวย์ ที่น้ำกำลังล้นไหลลงพื้นที่ด้านล่าง ขณะที่บางคนนำบุตรหลานมาเล่นน้ำสนุกสนานและผ่อนคลาย ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น อย่างไรก็ตาม หากการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำ ทำได้รวดเร็ว ก็จะทำให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา สิงหเสรี