เลย-ปลายฝนต้นหนาว นทท.แห่ชมทะเลหมอกยอดภูเรือ

9

เลย-ปลายฝนต้นหนาว นทท.แห่ชมทะเลหมอกยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ. เลย นทท.แห่ขึ้นพิชิตยอดภูเรือชมดวงอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก สัมผัสอากาศที่เย็นลงในช่วงปลายฝนต้นหนาวคึกคัก

นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า เกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือเริ่มคึกคักมากขึ้น จากการคลายโควิด- 19 โดยการจัดการท่องเที่ยวแบบ NEW NOMALL ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวของฤดูการท่องเที่ยวเมืองเลย นักท่องเที่ยวได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ที่ทางอุทยานฯจัดบริการจำนวนมาก ทั้งพักแรมที่เรือนรับรองของทางอุทยานฯและมาเช่ากางเต้นท์พักแรมชมบรรยากาศ บ้างก็นำเต้นท์เครื่องนอนมากันเอง เพื่อไหวพระ ชมทะเลหมอก สวนไม้ดอก ดวงอาทิตย์ขึ้น สัมผัสน้ำค้างและอากาศที่เริ่มเย็นลง จนมีความหนาวมาแล้ว 2 วัน อุณหภูมิอากาศวัดได้ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะวันหยุดและวันหยุดยาว

นายสำเร็จ ภูแสนศรี กล่าวอีกว่า ในฤดูหนาว อ.ภูเรือ นอกจากอุทยานแห่งชาติภูเรือก็ยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อีกจำนวนมากในพื้นที่ โดยเฉพาะสวนไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาว น้ำตก สำหรับอุทยานฯภูเรือได้รับความนิยมสูงเนื่องมากสามารถขึ้นพิชิตได้ถึงยอดภูด้วยรถยนต์ อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับ ยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภู มีความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเถียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง ลักษณะภูมิอากาศ ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง อีกด้วย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย