เลย- ทม.เลย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย” ใส่ผ้าไทย มาลอยกระทง ลงน้ำเลย”

14

เลย- ทม.เลย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย” ใส่ผ้าไทย มาลอยกระทง ลงน้ำเลย” อ.เมืองเลย จ. เลย โดยเทศบาลเมืองเลย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงพร้อมกิจกรรมมากมาย

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ (ป่าเลิงใหญ่) เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในปีนี้ ขอเชิญชวน ใส่ผ้าไทยมาลอยกระทง ลงน้ำเลย บริเวณริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำเลย (สะพานข้ามแขวนรักเลย)

นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวอีกว่า กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 1.พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง ศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง เวลา 07.00 น. 2. การสาธิตทำกระทงฝีมือ ณ บริเวณหน้าเวทีกลางฯ เวลา 13.00 น.โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 3. การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ขนาด 1.2 เมตร และ 2.4 เมตร พร้อมไฟแสงสี ณ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเลย (สะพานแขวนรักเลย ) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 4. การประกวดนางนพมาศ ในนามของชุมชน หรือ ห้างร้าน /ผู้ประกอบการ คุณสมบัติ เป็นสตรีโสต อายุระหว่าง 16- 25 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย หรือศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมสนับสนุนการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน (หมอลำกลอน) ณ บริเวณเวทีกลางฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองเลย ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนร่วมลอยกระทงริมตลิ่งแม่น้ำเลย ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ (ป่าเลิงใหญ่) และชมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆในงานภายใต้ชื่อว่า “ใส่ผ้าไทย มาลอยกระทง ลงน้ำเลย” และขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อร่วมด้วย ช่วยกันลดปริมาณขยะ สิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือในการห้ามเล่นดอกไม้ ไฟ – ประทัด, ห้ามปล่อยโคมลอย, ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า, งดดื่มแอลกอฮอล์

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย