อุบลราชธานี-ทศบาลตำบลเขมราฐ จัดกิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า-เบียร์ อำเภอเขมราฐ ประจำปี 2563 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

54

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า-เบียร์ อำเภอเขมราฐ
ประจำปี 2563 ชิงถ้วยรางวัล นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17-18 ตุลาคม 2563 ณ ลำน้ำโขงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โดยมีนางลัดดา เจษฏาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ กล่าวรายงาน โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รองผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี รรท.ผกก.สภ.เขมราฐ นายธนสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.เขต 6 อุบลราชธานี นายวิเชียร แสงศรี ผอ.ร.ร.เขมราฐพิทยาคม นายไพรัชจันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวอำเภอเขมราฐ ได้ให้เกียรตืเข้าร่วมงานดังกล่าว

ทั้งนี้ การแข่งขันเรือยาวของชาวอำเภอเขมราฐได้ดำเนินการจัดการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นเวลาอันยาวนานจนวิวัฒนาการเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอเขมราฐได้ถือปฎิบัติสืบทอดกันมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ลูกหลานได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไว้สืบไปตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและในการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอเขมราฐในปีนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลที่สนใจนำเรือเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
มีทั้งหมด 48 ลำ โดยแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ประเภทเรือ รุ่นจิ๋วขนาดไม่เคกิน 10 ผีพาย จำนวน 32 ลำ รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ผีพาย จำนวน 8
ลำ รุ่นกลาง ขนาดไม่เกิน 40 ผีพาย จำนวน 8 ลำ

ภาพ/ข่าว วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี