ลพบุรี-สำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนหนองเมือง ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

19

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลพบุรี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนหนองเมือง ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองเมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดสรรน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและทำแผนที่น้ำในตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง