สุรินทร์-ชาวบ้านร้องฝาท่อสูงกว่าผิวจราจรทำเสร็จมา1 ปี รถสัญจรไปมาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เหิร เกรงเกิดอุบัติเหตุ

28

วันนี้(2 ก.ย.2563)ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ว่ามีฝาท่อที่สูงกว่าผิวจราจรมาก บางที่เกือบ 10 ซม. โดยถนนบางสายของเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเสร็จแล้ว แต่ถนนเทศบาล 4 ยังไม่ยอมทำเข้า 1 ปี พอดี เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็หลายครั้ง

ทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่พบป้ายโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้าถนนเทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยปริมาณงานก่อสร้างปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,235.00 ตารางเมตร เปลี่ยนฝาท่อเหล็ก 35 บ่อ ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 308 ตัว รื้อถอนแผ่นทางเท้าเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,474.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงบ่อพักบนทางเท้า 194 บ่อ โดยผู้รับจ้าง หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง ซึ่งวันเริ่มทำสัญญา 17 มิ.ย.2563 วันสิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.2563 รวมเป็นระยะเวลา 90 วันวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 10,539,500 บาท(สิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อย) ราคากลางค่าก่อสร้าง 9,000,341.85 บาทปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(เก้าล้านสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)โดยเงินค่าสร้างลงนามตามที่สัญญาจ้าง 8,000,000.00 บาท(แปดล้านบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ทีมข่าวยังตรวจดูพบฝาท่อท่อทรงกลมกว้างประมาณ 80 ซม.สูงกว่าผิวถนนมาก สูงประมาณ 5 ซม.โดยถนนบางสายของเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเสร็จแล้ว แต่ทำไมถนนสายเทศบาล 4 จึงยังไม่เร่งทำให้เสร็จ เนื่องจากมีโครงการฝั่งท่อใต้ถนน บางพื้นที่ทำเสร็จนานแล้วแต่ไม่ดำเนินการเรื่องฝาท่อที่สูงเกินผิวถนน และถนนในเขตเทศบาล 4 จะมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรหนาแน่นมากช่วง 2 ช่วงเวลา 07.00-08.30 น.และช่วง 15.30-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงนักเรียนมาโรงเรียนและช่วงเย็นก็นักเรียนเลิกเรียนพร้อมทั้งผู้คนมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้อยรื่นรมย์อีกด้วย  ซึ่งฝาท่อที่สูงเกินกว่าผิวจราจรอยู่บนถนนเทศบาล 4 โดยมีฝาท่อที่สูงกว่าผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 10 ท่อ ชาวบ้านจากต่างจังหวัดอาจจะไม่คุ้นชิน อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉเพาะรถจักยานยนต์และช่วงกลางคืน ถ้าดูเผินๆด้วยตาเปล่าเหมือนฝาท่อธรรมดา แต่จริงแล้วสูงกว่าผิวถนนมาก จึงอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขด้วย เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

แม่ค้าร้านส้มตำริมถนนเทศบาล 4 กล่าวกับทีมข่าวว่า ฝาท่อที่สูงกว่าผิวจราจรทำเสร็จตั้งนานแล้ว ถนนสายต่าง ๆ ก็ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเสร็จแล้ว แต่ก็มีถนนเทศบาล 4 ยังไม่ยอมทำนี่ก็จะเข้า 1 ปี พอดี อยากทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดูแลฝาท่อที่สูงบนถนนมีใครดูแลได้บ้าง เพราะว่าน้องบางคนก็ขับรถล้ม แฉลบก็มีมันอันตราย ยิ่งช่วงกลางคืน หน่วยงานที่ไหน ที่สามารถมาดูแลและรับผิดชอบถนนและฝาท่อนี้ได้รีบสั่งการไปเลย

นายอัครพนธ์ เกตุสังพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ชี้แจงกรณีฝาท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นถนน ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรทางถนน โดยเฉพาะถนนเทศบาล 4 โดยจะสิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.2563 ทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ก็ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการปรับปรุงปูพื้นผิวจราจรให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้นำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตในพื้นที่ เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น และในส่วนหนึ่งได้นำป้ายสัญญาณไฟไปตั้งในจุดที่อันตรายแล้ว โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์จะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุด พร้อมฝากพี่น้องประชาชนและผู้สัญจรไปมาในบริเวณถนนเทศบาล 4 ให้ขับขี่อย่างระมัดระวังด้วย ส่วนการดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้สัญจรมาด้วย

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา สิงหเสรี