แม่ฮ่องสอน-ขุนยวมประกาศเตือนถนนสาย 1263 ระหว่าง อ.ขุนยวม-ปางอุ๋ง ไป อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

29

ขุนยวมประกาศเตือนถนนสาย 1263 ระหว่าง อ.ขุนยวม-ปางอุ๋ง ไป อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ถนนทรุดยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ปายประกาศแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลาก

23 ส.ค.63 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝนยังคงตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ประกาศเตือนประชาชนที่จะเดินทางจาก อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ไปยัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม-ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.18+650 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม การจราจรไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เนื่องจากถนนทรุดตัว เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงขุนยวมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสะพานฮอด จ.เชียงใหม่ ได้เร่งเข้าดำเนินการนำสะพานแบลิ่งมาวางเพื่อให้ยานพาหนะผ่านได้ คาดว่าการจราจรจะสามารถผ่านไปมาได้ทั้ง2ช่องจราจร ในวัน ที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นอย่างเร็ว

ส่วนทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ประกาศแจ้งทุกอำเภอขอให้ทุกตำบล/หมู่บ้านแจ้งเตือนราษฎรผ่านเสียงตามสายเรื่องฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอปาย อย่าได้ประมาท พื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงหรือของสำคัญควรเคลื่อนย้ายไว้ในที่สูง ให้ระวังเด็กเล็ก คนชรา กระแสไฟ สัตว์มีพิษ ผู้ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำหรือพื้นที่เสี่ยงควรย้ายอยู่ในที่ปลอดภัย หมั่นฟังประกาศของทางราชการและผู้นำชุมชนท้องที่ และขอให้ทุกตำบล หมู่บ้าน และ อปท.ปฎิบัติตามแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ได้สั่งการให้ นายพิเชษฐ พุ่มนวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 พร้อมด้วยกำนันตำบลเมืองแปง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องจากฝนได้ตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 ทำให้ปริมาณนheในแม่น้ำปายและแม่น้ำสา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง ของเกษตรกรถูกน้ำท่วมเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงน้ำได้กัดเซาะตลิ่งพังทลายใกล้บ้านเรือน และดินสไลด์ลงมาทับถมถนนเส้นทางจราจร ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ อยู่ระหว่างเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือ

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน