สุรินทร์-เฮลั่น! ธ.ก.ส.สุรินทร์ จับรางวัลใหญ่เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

59

สุรินทร์-เฮลั่น! ธ.ก.ส.สุรินทร์ จับรางวัลใหญ่เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563 แจกรถยนต์ 2 คันให้กับผู้โชคดี เผยจับรางวัลทั้งหมด 987 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,506,425 บาท

วันนี้(14 ส.ค.2563) ที่หอประชุม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ร่วมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีนางสาวิตรี อารยะรังษี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาปราสาท) กล่าวรายงาน การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สุรินทร์ และประชาชนลูกค้าธนาคารเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน กระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจฐานรากผ่านมาตรการและนโยบายของรัฐบาล เช่น มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก เป็นต้น ซึ่งธนาคารมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชน

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และมีของรางวัลสมนาคุณ โดยผู้ที่ฝากเงินครบ 2,000 บาท และ คงยอดเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือนจะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลและเงินฝากที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินฝากธนาคารกำหนดให้มีการจับรางวัลเพื่อสมนาคุณลูกค้าปีละ 3 ครั้ง เป็นการจับรางวัลในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนกรกฎคม-สิงหาคมและช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

ในการจับรางวัลครั้งนี้ เป็นการจับรางวัลโชค ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จับรางวัลที่ 1 ผู้ได้รับรางวัลคือนายจรูญ ใจพินิจ คนอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รถยนต์กระบะโตโยต้า แค๊ป และรางวัลที่ 2 ผู้ได้รับรางวัลคือนางทองม้วน สะบุตรดี คนอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ ได้รถยนต์เก๋ง มิตซูบิชิ มิราจ พร้อมกันนี้ยังมีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลอีกมากมาย เช่น รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

สำหรับผู้โชคดีในวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อและติดรายชื่อไว้ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรแต่ละสาขา  อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนมาออกเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ก.ส.ซึ่งไม่เฉพาะลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเท่านั้น ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการธนาคารได้ซึ่งมีรูปแบบการออมหลากหลายและให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี