ศรีสะเกษ-ตำรวจจิตอาสาพัฒนา อโรคยศาลปราสาทสระกำแพงน้อย

29

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย บริเวณ อโรคยศาล ปราสาทสระกำแพงน้อย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ ปราสาทสระกำแพงน้อย ซึ่งเป็น อโรคยศาล หรือ โรงพยาบาล สมัยขอมเรืองอำนาจ ของพระเจ้าชัยวรมันที่7 เมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมา ตั้งอยู่บ้านกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการตำรวจ จาก สภ.เมืองศรีสะเกษ, สภ.อุทุมพรพิสัย, สภ.เมืองจันทร์, สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, สภ.วังหิน, สภ.ราษีไศล และข้าราชการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย กว่า 300 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เปิดกรวยถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสดุดี ร่วมร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดิน กล่าวคำปฎิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบๆ บริเวณปราสาทสระกำแพงน้อย หรือ อโรคยศาล รอบๆ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ ใบหญ้าที่ตัด พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย พาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก

พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ข้าราชการตำรวจทุกนาย ซึ่งเป็นข้าราชการของแผ่นดิน มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขต่อปวงประชาทุกหมู่เหล่า ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งข้าราชการตำรวจทุกนาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดศรีสะเกษ ทุกสถานี จึงได้น้อมจิตเพื่อถวายเป็นพราชกุศล ด้วยการทำความดี ในการเป็นจิตอาสามาพัฒนาพื้นที่โดยรอบปราสาทสระกำแพงน้อย ซึ่งเป็นปราสาทที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเฉพาะประวัติการสร้างเมืองศรีสะเกษมากว่าพันปี จึงได้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ วันนี้จึงได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ข้าราชการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย มาพัฒนาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำ กำจัดยุงลาย และตัดหญ้าให้สะอาด สวยงามรอบๆ บริเวณปราสาท โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ