ศรีสะเกษ-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ

33

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังลำห้วยกระโดน ตำบลตะเคียนราม แหล่งน้ำชายแดนไทย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ ลำห้วยกระโดน ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ร่วมกับ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธาน โดยเริ่มจากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว, พันธุ์ปลาตะเพียนทอง, พันธุ์ปลาสร้อยขาว, และกุ้งก้ามกราม รวมทั้งสิ้น จำนวน 50,009 ตัว ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ยังพื้นที่ชายแดน ไหลลงสู่อำเภอภูสิงห์ และไหลมายังอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยไหลผ่านอีกในหลายอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะทำให้พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง กระจายไปสู่ประชาชนสองฝั่งตามลำห้วย ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วกัน จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืช ที่ขึ้นตามแหล่งน้ำ ที่จะทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินได้สะอาด ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค ได้ใช้ในการเกษตร และปศุสัตว์ สืบต่อไป

นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า แหล่งน้ำของลำห้วยกระโดน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม แห่งนี้ เป็นแหล่งต้นน้ำของอำเภอภูสิงห์ รับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดน ไทย – กัมพูชา ในการรักษาแหล่งน้ำห้วยกระโดนให้สะอาด ปราศจากวัชพืช ก็เท่ากับรักษาน้ำที่จะไหลลงไปสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ ที่ผ่านในหลายอำเภอ ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 แสนครอบครัว เช่นเดียวกับการปล่อยพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้งในครั้งนี้ ก็จะเป็นการปล่อยอาหารลงสู่ลำห้วยแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ประชาชนที่อยู่ด้านล่างสองฝั่งลำห้วยได้ประโยชน์ ได้อาศัยได้ทำประมงตามธรรมชาติ มีปลา มีกุ้ง กินกันไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และวันนี้อำเภอภูสิงห์ ได้รับความร่วมมือจากประมงจังหวัด ได้นำพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง มาปล่อยยังแหล่งน้ำลำห้วยกระโดน ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

//////////////////   

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ