ยโสธร-ปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

22

“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดตั้งศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เพื่อขยายพันธุ์สัตว์สู่เกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพ สู้ภัยโควิด-19”

13 ส.ค.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายกมล ฉวีวรรณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาสุกร จ.นครราชสีมา และนายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่ ฟาร์มหมูยโส ดอทเน็ต ของนายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ 33 ม.10 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อตรวจประเมินและจัดตั้งให้เป็นศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ประเภทเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ซึ่งภายในศูนย์เครือข่ายมีการเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพสายพันธุ์จากศูนย์วิจัยการพัฒนาสุกร กรมปศุสัตว์ จำนวน 19 ตัว ได้แก่ สายพันธุ์ดูร็อค ดูร็อคนิว และปากช่อง 5 ในพื้นที่ 20 ไร่ เลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด และมีจัดระบบการป้องกันโรคที่ดี ให้บริการจำหน่ายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกรสายพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในราคาถูก เพื่อนำไปผสมเทียมกับสุกรแม่พันธุ์ที่ฟาร์ม ทำให้ได้ผลผลิตลูกสุกร ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อแดงเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการกระจายสุกรสายพันธุกรรมที่ดีสู่เกษตรกรในพื้นที่ จ.ยโสธร รวมทั้ง สร้างงาน สร้างอาชีพการเลี้ยงสุกรและอาชีพรับจ้างผสมเทียมสุกร สู้ภัยโควิด-19 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ธงชัย สุณีศรี รายงานจากยโสธร