แม่ฮ่องสอน-น้ำพระทัยพระราชทานเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพแม่และเด็กพิการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอน

14

13 ส.ค.63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ๋องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย น.ส.สิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่อ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้า ฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็๗พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ มาเป็นปีที่ 22 ทางสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน “เสริมสร้างสัมพันธภาพแม่และเด็ก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมที่จัดให้ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนครอบครัวยากจน เสริมสร้างสัมพันธภาพแม่และเด็ก การจัดนิทรรศการความรู้ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การส่งเสริมโภชนาการในแม่และเด็ก รวมทั้งการให้บริการฟลูออไรด์ ตลอดจนกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและเกมส์นันทนาการเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างแม่และเด็ก

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน