ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดแถลงข่าว ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด อักษร กธ

57

ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดแถลงข่าว ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด อักษร กธ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง” จำนวน 301 เลขหมาย ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 รายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง” จำนวน 301 เลขหมาย ในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ไม่มีรถก็ประมูลได้ หรือ รถที่จดทะเบียนแล้ว ก็สามารถมาประมูลได้ รวมทั้งการประมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ WWW.tabienrod.com  โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 จะเริ่มเปิดประมูล เลขหมายในกลุ่มที่ 2 ได้แก่หมายเลข กธ 8899, 9988, 8998, 9898, 9889 เริ่มต้นที่มูลค่า 10,000.-บาท ยกแต่ละครั้ง จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000.-บาท ต่อจากนั้นก็จะเริ่มเปิดประมูลในหมายเลข กธ 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 และ 9999 โดยเริ่มต้นที่ราคาเลขละ 50,000.-บาท ยกแต่ละครั้งราคาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 5,000.-บาท ต่อจากนั้นไปที่หมายเลข กธ 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, และ 999 ซึ่งจะเปิดประมูลเริ่มต้นที่ราคาหมายเลขละ 10,000.-บาท ยกแต่ละครั้ง จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000.-บาท เป็นต้น

นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การเปิดประมูล ทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง” จำนวน 301 เลขหมาย ก็เพื่อนำเงินเข้าสู่กองทุนช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนทุกชนิด ทั่วประเทศไทย จากผู้ที่มีจิตศรัทธา และมีความต้องการป้ายทะเบียนรถสวยๆ ไปติดรถยนต์ของตนเอง และพิเศษสุดป้ายทะเบียนรถสวยของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มาในครั้งนี้ ได้ทำการนำไปให้หลวงปู่ห้วย หรือ พระราชญาณโสภณ แห่งวัดป่าประชารังสรรค์ อำเภอห้วยทับทัน เกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ ได้นั่งสมาธิปลุกเสกให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อการได้ป้ายทะเบียนเลขรถสวยนี้ไปใส่ในรถยนต์ของตนเอง หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง” ก็ขอเรียนเชิญในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 จะมาเอง หรือประมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน

ด้าน นายไกรสร ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ขอชี้แจงว่าในการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง” จำนวน 301 เลขหมาย ในครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายของรายได้ตั้งไว้ และไม่เน้นในการที่จะมาปั่นราคาเพื่อให้ยอดประมูลได้มีรายได้ที่สูง แต่เพื่อต้องการอยากจะให้เจ้าของรถยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งรถยนต์เก๋ง และรถยนต์กระบะ ได้มีป้ายทะเบียนรถสวยๆ ไปใช้ ไปใส่รถยนต์ตนเองกัน จากประสบการณ์ครั้งที่แล้ว ที่ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดประมูล แล้วมีผู้มาประมูลค่อยข้างเยอะ แต่ก็มีที่ไม่มีเงินมาชำระค่าป้าย ป้ายทะเบียนรถสวยๆ จึงตกค้าง ต้องนำออกมาประกาศขายทอดตลาดกันภายหลัง เป็นการปิดโอกาสของเจ้ารถคนอื่นๆ ที่ต้องการได้ป้ายทะเบียนสวยจริงๆ ไปใส่รถกัน โดยในครั้งนี้ เราจึงได้มีมาตรการในการป้องกัน ผู้ที่จะมาปั่นราคา แต่ไม่ประสงค์จะมีไว้ซึ่งป้ายทะเบียนไปใส่รถยนต์จริงๆ กัน ก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ครับ

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ