ศรีสะเกษ-ตั้งศูนย์กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

56

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งศูนย์ปฎิบัติการณ์ เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำหลากมามาก พร้อมนำจิตอาสาเก็บกู้ผักตบชวา ออกจากลำห้วยแฮด ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร นำไปทำปุ๋ยหมัก

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ ลำห้วยแฮด ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูลำห้วยแฮด ที่กำลังจะตื้นเขิน จากการที่มีวัชพืชขึ้นเต็มลำห้วย ปิดกั้นทางน้ำไหล และอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมเมืองศรีสะเกษได้หากมีปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ โดยทุกปีที่ผ่านๆ มาก็เกิดน้ำท่วมประจำบริเวณชุมชนในแถบนี้ จึงได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น พร้อมทำจัดแผนในการกำจัด เก็บกู้วัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา ที่ขึ้นปิดกั้นทางน้ำในลำห้วยแฮด เต็มไปหมดอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับขณะนี้เกิดฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องในภาคอีสาน รวมทั้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันสภาวะน้ำท่วม ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ได้เฝ้าระวัง และนำจิตอาสาเข้าสำรวจ เก็บกู้วัชพืชที่ปิดกั้นทางน้ำทุกแห่ง ถือเป็นวาระของจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในขณะนี้

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์จังหวัดศรีสะเกษ มีหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ประเมิน ติดตามภัยพิบัติต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเหตุแรกในระยะนี้ในการที่มีฝนตกหนักมาตลอดสัปดาห์ อาจจะเกิดน้ำท่วมขัง น้ำระบายไม่ทัน น้ำล้นตะลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมยังพบว่า มีวัชพืชขึ้นปิดกั้นทางน้ำ ตามแหล่งน้ำสำคัญๆ อันจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้ อย่างเช่นที่ลำห้วยแฮดแห่งนี้ หากมีปริมาณน้ำมาก ไหลระบายไม่ทัน ก็จะท่วมชุมชนหนองหัวหมู เช่นทุกปี ภายหลังจากได้ทำการประเมิน แล้วจำได้นำ เจ้าหน้าที่ปภ.ร่วมกับ จิตอาสาลงปฎิบัติงานเก็บกู้วัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา ตามแผนงานจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 วัน และคาดว่าผักตบชวาที่นำขึ้นมาจากลำห้วยแฮดจะมีน้ำหนักรวม ราวๆ 2 แสนกว่ากิโลกรัม ซึ่งเบื้องต้นได้ประสาน เพื่อนำผักตบชวาทั้งหมด ไปจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 ที่มีความต้องการอยู่แล้ว ทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และได้ปุ๋ยในการใส่ต้นไม้ แปลงนา อื่นๆ ด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักมาตลอดสัปดาห์นี้ อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ แล้วเมื่อประเมินแล้ว ก็พบว่า ได้มีวัชพืชที่ขึ้นปิดกั้นทางน้ำตามแหล่งน้ำที่สำคัญๆ ในลำห้วย หนอง คลอง บึง ที่เคยเป็นแหล่งน้ำอันมีผลดีต่อการดำรงชีวิตของชุมชน แต่วันนี้มีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งนอกจากจะทำให้น้ำเน่าเสียใช้การไม่ได้แล้ว ยังทำให้พื้นที่ลำห้วยตื่นเขิน จึงได้ทำแผนงานในการนำจิตอาสามาทำความสะอาดคูคลอง ลำห้วยต่างๆ เพื่อให้ได้ลำน้ำที่สะอาด สดใส ใช้การได้ เป็นประโยขน์ต่อชุมชนกลับคืนมา พร้อมป้องกันน้ำท่วม มีแหล่งน้ำที่อาจจะสามารถใช้ได้ไปตลอดถึงฤดูแล้งด้วย การจัดตั้งศูนย์ก็เพื่อประเมินให้ทุกคนทราบว่า จะทำอะไรก่อนหลัง สังเคราะห์ข้อมูล ว่าอะไรคือปัญหาของสถานการณ์จังหวัด ร่วมประชุม ซึ่งรูปแบบนี้ก็นำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ทุกอำเภอ ต่อทุกภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ได้

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ