ยโสธร-ปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมในโค-กระบือ

22

ยโสธรปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมในโค-กระบือ “ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมในโค กระบือ”

10 ส.ค.63 นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่ บ้านโนนกุง ม.5 และบ้านหนองบก ม. 2 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียหรือโรคคอบวม แก่โค กระบือ ของเกษตรกร 19 ราย แยกเป็นโค 68 ตัว. กระบือ 30 ตัว รวม 98 ตัว เพื่อป้องกันโรคล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคคอบวมในหลายจังหวัดของภาคเหนือและภาคอีสาน ดังนั้น จึงได้กำหนดให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมแก่โค กระบือพร้อมกันทั้งจังหวัด ภายในเดือน ส.ค.63 เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้น โรคคอบวมเป็นโรคที่เกิดได้ในสัตว์หลายชนิด ได้แก่ โค กระบือ แกะ สุกร และม้า จะทำให้เกิดอาการรุนแรงในกระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คน เป็นโรคเฉพาะในสัตว์เท่านั้น สัตว์ป่วยจะแสดงอาการอ้าปากหายใจ ยืดคอไปข้างหน้า คอหรือหน้าอกจะบวมแข็ง ร้อน อุจจาระมีมูกเลือดปน และจะตายภายใน 1-2 วัน จึงขอความร่วมมือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการเฝ้าระวังโรค พร้อมนัดหมายเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ในการนำโค กระบือ อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ไปขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพบสัตว์ป่วยหรือตาย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย ให้แยกกักจากตัวอื่นที่อยู่ร่วมฝูง สัตว์ที่ตาย ห้ามชำแหละ แจกหรือจำหน่าย ให้ฝังกลบและทำลายเชื้อโรคตามคำแนะนำของเจ้าหน้าทีโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคแพร่กระจายในวงกว้าง และเข้มงวดระบบการป้องกันโรคทางชีวภาพของฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ภาพ/ข่าว ธงชัย สุณีศรี 086-8511240
รายงานจากยโสธร