ศรีสะเกษ-ทำบุญถวายวันแม่แห่งชาติ จิตอาสาพัฒนาวัด

61

วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมจิตอาสาทำบุญถวายวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ทำความสะอาด ปัดกวาด ตกแต่ง วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ใน 10 วัดน่าเที่ยวทำบุญไหว้พระ ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้สวยงาม

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด, นางตระกูล แสงลับ  กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด, นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ , นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมชาวบ้านหว้าน ที่นำลูกหลาน สวมเสื้อสีฟ้ามาร่วมสวดมนต์ ทำบุญใส่บาตร ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เยี่ยมชมตลาดนัดโบราณ  ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาวัด ทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 10 วัด ที่จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้เป็นวัดน่าเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ จากชาวบ้านที่เป็นชุมชนคนเผ่าลาว 1 ใน 4 เผ่าศรีสะเกษ คือ เผ่าลาว เผ่าส่วย เผ่าเขมร และเผ่าเยอ ชุมชนลาวแห่งนี้มีความรัก ความสามัคคี เป็นหมู่บ้านที่ถือศีล 5 มาโดยตลอด ในทุกเช้าของวันอาทิตย์ ชาวบ้านจะถือประเพณี สวมเสื้อผ้าไทยประจำชนเผ่าออกมาร่วมสวดมนต์ ทำบุญใส่บาตร พร้อมจัดให้มีตลาดโบราณ จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านเป็นประจำทุกวัน จึงได้มีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาท่องเที่ยวเป็นประจำ วันหนึ่งๆ นับพัน นับหมื่นคน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวัดหยุดยาวติดต่อกัน ในการวาระสำคัญของไทย 12 สิงหาคม ถือเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ของคนไทย วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม และชาวบ้าน จึงร่วมกันในการเป็นจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดวัดในวันนี้ นอกจากการสวดมนต์ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้

//////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ