สุรินทร์-ตลาดนัดโคกระบือคึกคักในขณะที่ปศุสัตว์เมืองช้างตรวจเข้มผวา!โรคคอบวมแพร่ระบาดนำเข้า

28

เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 8 สิงหาคม 2563ที่บริเวณตลาดนัดโคกระบือ อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ได้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้นำโคกระบือนำมาจากภาคเหนือกลางและอีสานตอนบนนำมาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนในเขตพื้นที่ตลาดนัด อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์จำนวนนับพันตัวในขณะที่เจ้าหน้าที่ปศุสตว์  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เข้มงวดกวดขันอย่างละเอียดในการนำเข้าและนำออกจำหน่าย

นายนภดล ดาวกระจ่าง ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่าขณะนี้ที่เป็นข่าวเกิดการระบาดขอโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ซึ่งโรคคอบวมเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในกระบือเนื่องจากมีอัตราป่วยและอัตราตายสูงที่จังหวัดทางภาคอีสานตอนบนมีควายตายจำนวน25ตัวและป่วย28ตัวโดยโรคดังกล่าวเป็นโรคสัตว์ที่ไม่ติดคนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบอยู่ในระบบทางเดินหายใจของสัตว์ตามปกติอยู่แล้วแต่สัตว์จะไม่แสดงอาการป่วยยกเว้นมีภาระที่เคลื่อนย้ายสัตว์การใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปสัตว์จะแสดงอาการป่วยและชับเชื้อออกมาผ่านสิ่งขับถ่ายต่างๆและปนเปื้อนในอาหารและน้ำทำให้สัตว์ป่วยและเกิดอาการแพร่กระจายขอโรคอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายทางเจ้าหน้าที่ปศุสตว์ตลอดจนสารวัตรจากรมปศุสตว์ได้เดินทางมาตรวจเข้มงวดในการนำเข้าออกจากตลาดนัดโคกระบืออำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์อย่างเข้มงวดและกวดขันสัตว์พร้อมกำชับบรรดาพ่อค้าที่นำวัวควายนำมาจำหน่ายว่าสัตว์ที่ป่วยห้ามนำเข้ามาจำหน่ายภายในตลาดนัดอย่างเด็ดขาดพร้อมกับมีการฉีดยาพ่อฆ่าเชื้อในการเข้าและออกของรถบรรทุกทุกคันที่นำสัตว์มาขายภายในตลาดนัด

ตลอดทั้งวันมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายนอกจากจะนำวัวและควายมาขายที่ตลาดนัดแล้วยังนำสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้นำมาจำหน่ายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายอย่างคึกคักอีกด้วย

เขมชาติ ชุณหกิจขจร..ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี