ศรีสะเกษ-ที่ปรึกษา วธ. เยี่ยมชมวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวกูยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

93

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวกูย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ดึงศักยภาพของวัฒนธรรมเป็นรูปธรรม สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้โดยตรงและยั่งยืน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าพบปะหารือการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมกับองค์กรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และเข้าเยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่  และเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวกูย  ชมสาธิตการทอผ้าไหม และย้อมผ้าไหมด้วยผลมะเกลือ  และชมผลิตภัณฑ์ผ้าเหยียบย้อมมะเกลือ (ลายลูกแก้ว) โดยมี นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภออปรางค์กู่, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นางตระกูล แสงลับ และนางสาวรัศมี ชำนิกุล กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ

โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ และเพื่อระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า หากพื้นที่ใด จังหวัดใด สามารถเชื่อมโยง หลอมรวมกันได้ของวัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยว ดึงศักยภาพของวัฒนธรรมออกมา ทำเป็นรูปธรรม จับเคลื่อนเป็นภาพรวม มีปฏิทิน มีเรื่องราวลงในระบบโซเซียล เพื่อการค้นหาได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จะทำให้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้โดยตรง และยั่งยืน

ภาพ/ข่าว พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ