โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะก้าวออกจากรั้วโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับชาติ ด้วยความรัก ความผูกพัน เป็นวันมงคล บูมให้กับนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย จากรุ่นสู่รุ่น มัธยมศึกษาปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่6

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ภายในวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง หรือ วัดพระโต ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ อายุกว่าพันปี ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี แสงลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม นำคณะครู – อาจารย์ รวมทั้งนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับรุ่นพี่กำลังจะจบการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6, มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6 โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ที่จะก้าวออกจากรั้วโรงเรียน เพื่อก้าวที่สำคัญในการเดินต่อสู้รั้วมหาวิทยาลัย สู่สังคมภายนอกที่ชัดเจน สู่ความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวการเรียน การสอน ประสบการณ์ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ภายในรั้วโรงเรียนมาตลอด และแน่นอนในระดับประถมศึกษาปีที่6 และรวมทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่3 แม้ว่าจะมีการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 แต่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ก็ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์ให้รวมกับนักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนใหม่เช่นกัน

นายเสรี แสงลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม เป็นโรงเรียนการกุศลทางพระพุทธศาสนา คณะครู – อาจารย์ ได้กำหนดให้โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ของวัดพระโต หรือ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ได้มีพิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการเรียนจากสถาบันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้จัดพิธีมอบสายสะพายในความสำเร็จ ลอดซุ้มประตู่แห่งความสำเร็จ รับน้ำมนต์จากพระคุณเจ้า และรับพรจากคณะครู – อาจารย์ทุกๆ ท่าน เพื่อเป็นเกียรติยศแก่นักเรียนทุกคน จากนั้นก็จะได้ทำการเล่าประสบการณืชีวิตหลังจบการศึกษา แนะแนวการเรียนต่อ การใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคนิจิตอล โดยในวันนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมปีที่6 จำนวน 160 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 200คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน 90 คน พร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ตามประเพรีไทยโบราณสมัยปู่ย่า ตายาย หากใครจะได้ไหมมาไหนก้จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เรียกขวัญให้ รวมทั้งการได้งานใหม่ จบการศึกษาใหม่ สู่ขวัญ เรียกขวัญเพื่อเป็นการสิริมงคลต่อตนเอง ต่อครอบคนัวด้วย

อย่างไรก็ดี โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเนียนวิถีพุทธดีเด่นระดับชาติ อยู่ที่วัดพระโต หรือวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง เป็นที่นิยมจากผู้ปกครองที่นิยมนำบุตรหลานเข้ามาเรียนกันเป็นจำนวนมาก เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับ 1 ของประเทศ เพราะนอกจากจะมีระบบการเรียน ที่มีอัตลักษณ์ในการสอนคนให้เป็นคนเก่ง คนดีของสังคม การสอนที่ดีแล้ว ยังมีสวัสดิการให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งรถบัสรับส่งนักเรียนจากหมู่บ้านสู่โรงเรียนทุกคน มีชุดนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักเรียนที่ลงสมัครเรียนวิชาทหารแจกให้ฟรี เครื่องเขียนแบบเรียนมอบให้ฟรีปกติทุกราย ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี มีอาหารกลางวันฟรี พร้อมอาหารเสริมนมทุกคน

แสดงความคิดเห็น