มุกดาหาร – เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 โดยมีสหกรณ์จาก 4 จังหวัด ได้นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2562 ที่บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสหกรณ์จาก 4 จังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 โดยมีสหกรณ์จาก 4 จังหวัด อาทิ จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี และยโสธร ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในงานอีกด้วย

นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 ปัจจุบันสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร สามารถผลิตสินค้าแปรรูปได้หลากหลายชนิด สร้างการยอมรับจากผู้บริโภค อุปโภคในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นถึงโอกาสในการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ภายในจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัด “งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกลุ่มอาชีพสหกรณ์ และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ กับเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการภาคเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ประชาชน และผู้บริโภคทั่วไป พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า สินค้าที่จะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ประกอบไปด้วย สินค้าอุปโภคและบริโภคมากมาย เช่น เสื้อผ้าพื้นเมือง ชุดผ้าไหมทอมือ เนื้อแปรรูปโคขุน อาหารทะเลแปรรูป ผัก ผลไม้

ทั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการบริการอาหาร “ หลักสูตรการประกอบอาหารตะวันตกและอาหารไทย ” จากวัตถุดิบเนื้อโคขุน คุณภาพสูง (โคขุนหนองสูง มุกดาหาร) ในเมนู ข้าวผัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีเมนูที่ทำจากเนื้อโคขุน 10 เมนู อาทิ ข้าวผัดมุกดาหาร ผัดกระเพราเนื้อโบราณ เบอร์เกอร์เนื้อ พล่าเนื้อมะเขืออ่อน คั่วกลิ้งเนื้อสับโคขุน เนื้อคลุกฝุ่นสวรรค์ ทาร์ทาเนื้อ ชุปหัวหอม ฟูซิลลี่ผัดซอสมีทบอล และเซอร์ลอยน์สเต็ก เรดไวน์ซอส

////////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น