มุกดาหาร-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสัมมนา หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจ การค้าชายแดนที่มุกดาหาร และลงนาม MOU งานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน เปิดการ สัมมนา หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจ การค้าชายแดน” ณ ห้องมรกต โรงแรม พลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงวิธีการทำการค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่เป็นการทำการค้าในรูปแบบดิจิทัล ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น โครงการสัมมนา หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจ การค้าชายแดน” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบแนวทางปฎิบัติและขั้นตอน ในการทำการค้าออนไลน์ อาทิ การเริ่มขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยคุณธนกฤต โรจนตรีภูมิ ประธานบริษัท นีออนไวท์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งประสบผลสำเร็จด้านการขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านช่องทางออนไลน์ แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงอย่าง Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Alibaba.com แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จากจีน ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกระจายสินค้าไทยสู่ทั่วโลกได้ และนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มอย่าง Shopping-d ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Supermarket Online ของประเทศลาว มาให้ความรู้ถึงวิธีการทำการค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จในตลาดประเทศลาว ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ คือ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาจัดสัมมนา เรื่อง “รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์ และการใช้ Form D / E และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)” โดยในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรอง “ฟอร์ม D” ซึ่งคาดว่าจะมีระเบียบปฏิบัติใหม่ในเดือนมีนาคม 2563 และ “ฟอร์ม E” ซึ่งมีผลบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา รวมถึง กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้กล่าวด้วยง่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานรากสู่สากล (Local to Global) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยให้สามารถส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกได้อย่างประสบความสำเร็จ ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากต่อไปทั้งนี้โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 120 คน

นอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU งานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลป์ยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

ทั้งนี้บริษัทที่ลงนาม MOU งานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีบริษัทจากไทย และบริษัทลาว จำนวน 5 บริษัท และมีสินค้าหลายรายการ เช่น บริษัทไทย KASET HUB CO., LTD กับบริษัทลาว CONNECT LAO IMPORT –EXPORT SOLE CO .,LTD สินค้ายางพารา (ยางเครป) มูลค่า 5,040,000 บาท บริษัท ที.พี. แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับบริษัทลาว BNN Clean and Organic Agriculture Sole Co., Ltd สินค้าเครื่องจักรการเกษตร มูลค่า 15,000.000 บาท/ปี บริษัท เปย์เลย (ไทยแลนด์) กับบริษัทลาว บริษัท เจริญนครพัฒนา จำกัดผู้เดียว รับสร้างบ้านหรู ที่ปรึกษาการลงทุนในลาว IT Solution มูลค่า 10,000,000 USD/ปี บริษัท สมาร์ทเบรนลาว จำกัด กับบริษัทลาว สาขา 1 บริษัทไอคิว-อีคิว สมาร์ทจำกัดผู้เดียว สาขา 2 I-Smart สินค้า Franchise Amart Brain มูลค่า สาขาละ 800,000 บาท บริษัท โอ แฟงห์ จำกัด กับบริษัทลาว บริษัท วี อินสไปร์ เอเชีย จำกัด ( บริษัทไทยที่มี partner ลาว) สินค้า Franchise ขนมครกท่าช้าง เปิดสาขา 5 สาขา ๆ ละ 185,000 บาท มูลค่า 925,000 บาท..

//////////// อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น