เจ้าของกิจการร้านค้า ร้านอาหาร เจ้าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจ โรงแรม ทยอยมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ “ชิม-ช้อป-ใช้” ผ่านระบบ APP มือถือ หวังยอดจำหน่าย รายได้พุ่ง

วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ สำนักงานคลังหวัดศรีสะกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีเจ้าของกิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร เจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป รวมทั้งเจ้าของโรงแรม ได้ทยอยมาลงทะเบียนตามโครงการ “ชิม-ช้อป-ใช้” ที่ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าขาย การท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการมอบเงิน 1,000.-บาท ให้กับประชาชนเพื่อนำไปใช้จ่าย ท่องเที่ยวในประเทศ 10 ล้านคนแรก ด้วยการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น โดยได้กำหนดสำหรับการลงทะเบียนไว้ วัน/รอบละ 1 ล้านคน ขณะเดียวกันก็ได้เปิดให้คลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป รวมทั้งเจ้าของโรงแรม ได้มาลงทะเบียนเพื่อการให้บริการ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้สิทธิ์ตามโครงการ ชิม-ช้อป-ใช้ นี้

นางสาว ศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก เคาะประตูบ้าน ร้านค้า ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป เจ้าของโรงแรมในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้รีบมาลงทะเบียน ตามโครงการ ชิม-ช้อป-ใช้  เพื่อที่จะได้เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการ “ชิม-ช้อป-ใช้”  และได้ดาวโหลดแอฟ เป๋าตัง เอาไว้เพื่อการใช้จ่ายผ่านระบบมือถือ โดยคำว่า ชิม ก็คือ การไปทานอาหารยังร้านอาหารต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ช้อป คือ การซื้อหาสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก โอทอปต่างๆ และ ใช้ ก็คือ การใช้บริการที่พัก โรงแรมต่างๆ วันนี้จึงอยากเชิญชวน เจ้าของกิจการ ร้านค้า ร่านอาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป และเจ้าของโรงแรม ได้มาลงทะเบียนกับคลังจังหวัด เพื่อที่จะได้กระตุ้นยอดรายรับของตนเอง เพราะเชื่อว่าหากร้านค้าใด โรงแรมใด เข้าร่วมโครงการ ก็จะมีนักท่องเที่ยว ไปพักเพิ่มมากขึ้นด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญสอบถามได้ที่สำนักงานคลังหวัดศรีสะเกษ ในวันและเวลาราชการ หรือ เข้าไปที่ www.ชิมช้อปใช้.com  เพื่อศึกษาดูรายละเอียด ก่อนมาลงทะเบียนได้

///////////////////มาธวรรย์ แสนมานิตย์..ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น