สุรินทร์- บรรยากาศช่องจอมคุมเข้มข้าวเปลือกเหนียวลักลอบข้ามแดน

29

ศุลกากรจังหวัดสุรินทร์ คุมเข้าการนำเข้าสินค้าการเกษตร เพื่อป้องกับลักอบขนข้าวเปลือกเหนียวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผ่านไปยังจังหวัดอื่น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ จังหวัดสระแก้วจับกุมการลักลอบขนข้าวเปลือกเหนียวจากประเทศกัมพูชาเข้ามา

วันนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า บรรยาการการขนสินค้าเข้า-ออกที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการตรวจเข้มสินค้าการเกษตร ผ่านเข้ามา จะต้องผ่านการตรวจสอบจากศุลกากรที่ช่องจอมก่น และจะมีการตรวจสอบอีกที่ ณ ที่ทำการศุลกากรพื้นที่ สำนักงานศุลการกร

นายวัลลภ  ซุ่ยโกษา นายด่านศุลกากร ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ได้มีมาตรการคุมเข้มในการตรวจสอบ ลัการนำสินค้าเกษตรเข้ามา ระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารในหลายๆด้านมาวิเคราะห์ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายกระทำความผิด โดยการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคง ตรวจสอบสินค้าหน่วยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมปศูสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ส่วนพื้นที่การควบคุมขอฃงลศุลการกรที่ช่องจอม ไม่มีช่องทางธรรมชาตที่เหมาะต่อการลักลอบนำเข้าสินค้าพืชการเกษตร ซึ่งทางศุลการกรค่านชายแดนช่องจอมได้ปฏบิตอย่างกวดขัน ต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรี และนโยบายของศุลการกรในพื้นที่มีชุดปฏิบัติปราบปรามการทำงานร่วม

ทางด้านนายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ อดีต ผู้ประกอบก่ารฏโรงสีบอกว่า เรื่องข้าวเหนียวนันได้สอบถามผู้ประกอบการ บอกว่าไม่ทราบ เพราะบางโรงไม่ได้รบซื้อ แต่เป็นข้าวหอมมะลิยังรับซื้อในราคาประกันอยู่ตันละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) และปีนี้ แล้ว ราคา ข้าวคงจะแพงไปกว่าราคาที่ประกัน เพราะเกษตรกรปลูกข้าวได้น้อย และไม่ค่อยบจะมีการสภาพความแห้งแล้ง……/

////////////เขมชาติ ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี..ภาพ/ข่าว