มุกดาหาร-พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าว และคุมเข้มการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกเหนียว ตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 62 นางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายธิติศักดิ์ ผาสุขนิตย์ชญากุล ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าว หจก.สมบูรณ์พูนผล เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และคุมเข้มการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกเหนียว ตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศหลังข้าวเหนียวมีราคาสูงขึ้นในช่วงนี้

นางจันวิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับข้าวที่จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ปลูก 4 แสนกว่าไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุดในภาคอีสาน ผลผลิตจะเป็นข้าวเหนียว 75 % เป็นข้าวจ้าวประมาณ 25 % ประมาณ 3 ใน 5 ส่วนเป็นข้าวเหนียว โดยวิถีชีวิตของชาวมุกดาหาร ปลูกข้าวเสร็จก็จะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง ข้าวที่ปลูกได้ส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวคุณภาพดี ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของข้าวเหนียวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพิเศษเมล็ดยาว ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ปัจจุบันราคาข้าวเหนียวมีราคาดีขึ้นมาก โดยราคารับซื้อในขณะนี่ราคา 16,000 – 20,000 บาท ถ้าเมื่อเทียบกันปีที่แล้วราคา 9,000 – 10,000 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 70 – 80 %

นางจันวิภา ปัทมเสวี กล่าวอีกว่า จากราคาที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง โดยทั่วไปประกอบชาวนากลัวไม่มีข้าวไว้รับประทาน ปกติจะทยอยขายทุกปี ตอนนี้ก็จะเก็บไว้บริโภคก่อนเดือนที่ผ่านมา เก็บไว้บริโภคเกิดภาวะที่ว่าไม่มีข้าวเหนียวออก ราคาที่รับซื้อจริงจึงขยับขึ้น ก็นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรในช่วงนี้ ราคาข้าวดีชาวนาก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น

ส่วนในเรื่องของการลักลอบนำเข้าข้าวสารเหนียว ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ หน่วยงานความมั่นคงให้เข้มงวดและคุมเข้มในเรื่องของการลักลอบนำข้าวเข้ามาในประเทศไทย…

////////////////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น