ป่าไม้เพชรบูรณ์ ลุยยึดจับกุมมอดไม้ป่าน้ำหนาวยึดของกลางทั้งไม้แปรรูกและรถไถลากไม้เถื่อน มอดไม้ไหวตัวที้งของกลางหลบหนีไปได้ เมื่อวันที่ ( 16-17-19 ส.ค. 62) เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง)
2. เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่5 (หลักด่าน)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำหนาว
4. เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว
5 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก)
6. ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
7. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ/ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน
ได้ร่วมสนธิกำลังทำการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายในพื้นที่ป่าหลังหมู่บ้านดงคล้อดังนี้
1.ตรวจยึดไม้มะเหลี่ยม จำนวน 22 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.22 ลบ.ม
2.,ตรวจยึดไม้ชิงชัน จำนวน 3 เหลี่ยม ปริมาตร 0.25 ลบ.ม.
3.ตรวจยึดไม้ประดู่ จำนวน 4 เหลี่ยมปริมาตร 0.62 ลบ.ม.
รวมปริมาตรทั้งหมด 1.09 ลบ.ม
4.ตรวจยึดรถแทรกเตอร์ล้อยางสีส้ม จำนวน1คัน
5.ตรวจยึดรถไถนาเดินตามแบบไทยประดิษฐ์ จำนวน 1คัน
เหตุเกิดบริเวณท้องที่หมู่บ้านดงคล้อหมู่ที่ 6 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (มาตรา 4) โดยเบื้องต้นไม่พบตัวผู้กระทำผิด (พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกในภายหลัง2คน) นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ตาม ปจว.ข้อ 1 คดีอาญาที่ 69 /62 ยึดทรัพย์ที่ 35 /62 ลงวันที่ 18 ส.ค. 62

แสดงความคิดเห็น