ศรีสะเกษ-ชาวบ้านแห่นางแมวขอฝน

ชาวบ้านหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แห่นางแมวเพื่อขอฝน ภายหลังจากเกษตรกรชาวนา ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกมาสู่แปลงนากว่า 2 เดือนแล้ว และไม่มีแหล่งตามธรรมชาติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ สภาพความแห้งแล้งยังแผ่กระจายหนักออกไปยัง 22 อำเภอ เกษตรกรที่ทำนาข้าวที่ต้องอาศัยน้ำฝนระทมหนักเพิ่มขึ้น เพราะฝนได้เกิดการทิ้งช่วงไปมากกว่า 2 เดือนแล้ว ชาวบ้านหัวช้าง ต้องขอพึ่งไสยศาสตร์...

ลพบุรี-อำเภอบ้านหมี่จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว12 ฝีพาย

ลพบุรี-อำเภอบ้านหมี่จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดีอำเภอบ้านหมี่ประจำปี 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย ของดีบ้านหมี่ประจำปี 2562โดยอำเภอบ้านหมี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี...

ศรีสะเกษ-ชาวบ้านแห่เวียนเทียนขอฝนตก

ชาวบ้านหว้าน จังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญถวายเทียนพรรษา พร้อมเวียนเทียนรอบพระธาตุสุพรรณหงส์ โดยไม่มีการจุดเทียนก่อนครบ 3 รอบ เพื่อขอฝนตกในรอบสุดท้าย ก่อนออกจากเรือสุพรรณหงส์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...

ยโสธร-พุทธศาสนิกชนร่วมกันเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันไปร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระและถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ที่วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสุวัฒน์  เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไหว้พระถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและพระธาตุพระอานนท์ ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยโสธรที่ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในคืนวันอาสาฬหบูชา หรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล นั่งสมาธิ ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง ให้เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งได้กล่าวโมทนียคาถาให้กับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันเวียนเทียนในครั้งนี้ด้วย                                                    00000000000000000000000000 ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร

มุกดาหาร-ไทย-ลาว ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา

มุกดาหารประชาชนไทย-ลาว ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดมุกดาหาร และชาวแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว...

เลย-เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาด้วยนางรำ 700 คน

จ.เลย  โดยสำนักงานเทศบาลเมืองเลย  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 2562 ณ  ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธี”เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2562 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก   นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวรายงานว่า ตามที่เทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปการจัดงานในครั้งนี้  เทศบาลเมืองเลย  ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา  และการตกแต่งรถ  จัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาและการแสดงประกอบของประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษา  และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  จัดการแสดงสมโภชเทียนพรรษา  และถวาย     ต้นเทียนพรรษาแก่วัดต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น  12  หน่วยเทียน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  แขวงการทางหลวงเลยที่   1  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์  วัณณาโภ  วิทยาลัย-อาชีวศึกษาเลย  วิทยาลัยเทคนิคเลย  โรงเรียนเลยพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนเมืองเลย  โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  โรงเรียน ศรีสะอาด  (เทศบาล 1)  โรงเรียนเทศบาล 2  ศรีบุญเรือง  โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง...

ยโสธร-ทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันเข้าวัดถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสุวัฒน์  เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมกับถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้...

สุรินทร์- ยิ่งใหญ่..หนึ่งเดียวในโลกช้างร่วมแห่เทียนพรรษา

สุรินทร์- ยิ่งใหญ่..หนึ่งเดียวในโลกช้างร่วมแห่เทียนพรรษา งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างรับวันเข้าพรรษา ปี 62 ช้าง 43 เชือก ตกแต่งประดับไฟสวยงาม สุดประทับใจแม้ฝนตกลงมาแต่ก็ร่วมขบวนจนเสร็จ ทั้งการแสดงของนักศึกษาและช้าง ก่อนนำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมตั้งบาตรบนหลังช้างในเช้าวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.ของวานนี้ ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ...

ศรีสะเกษ-การท่องเที่ยวส่งเสริมเข้าพรรษาทำบุญไหว้พระ 10 วัด

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่าย ภาครัฐ - เอกชน ส่งเสริมจัดโครงการ “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า @ศรีสะเกษ ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด” ภายใน 1 วัน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ วัดเจียงอีศรีมงคงรัตนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ...

ศรีสะเกษ-แห่เทียนพรรษาอาเซียน 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา

ประชาชนชาวไทย และชาวกัมพูชา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอาเซียน 2 แผ่นดิน ไทย - กัมพูชา ทอดถวายยังวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จรรโลงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามตามแนวชายแดน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวกัมพูชา ที่ถือว่าเป็นญาติกันระหว่างเมืองคู่มิตร ไทย...

MOST POPULAR

HOT NEWS