หน้าแล้ง ชาวตำบลปุโรง ใช้วิกฤติเป็นโอกาส  พัฒนาชายหาดแม่น้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โอท๊อป นวัตวิถี คนแห่ไปพักผ่อนอย่างคึกคัก

จากสถานการณ์ฝนแล้ง ติดต่

Read more