สุรินทร์-ปศุสัตว์สุรินทร์ บูรณาการร่วมกับกองสารวัตรและด่านกักกันสัตว์ 6จังหวัด เข้าตรวจสอบห้องเย็นในภาคอีสาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 256

Read more