นักวิชาการยะลามองการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันสองขั้วอำนาจอย่างรุนแรง ปชป.แพ้ในภาคใต้ ส่วนหนึ่งจากการแตกแยกในพรรค

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี ร

Read more