บึงกาฬ-สหกรณ์ในจังหวัดบึงกาฬลงนาม mou ร่วมมือทางการค้าผลผลิตยางพารากับกับสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. เวลา

Read more