ลพบุรี-ผู้ว่าลงพื้นที่สำรวจผลผลิตกระท้อนก่อนจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีครั้งที่28

ลพบุรีผู้ว่าราชการจังหวั

Read more