สีสันงานเทศกาลขนมจีน ประโดกเต็มไปด้วยผู้สมัคร สส ร่วมสร้างสีสันในการหาเสียง ท่ามกลางบรรยากาศเแบบกันเอง

ดร.ประพิศ นวมโคกสูง ผู้ส

Read more