บุรีรัมย์-อบต.วังเหนือ ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายสกัดไข้เลือดออกหลังพบผู้ป่วย 42 รายมากสุดในรอบหลายปี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลปลัดปุ๊ก ระดม จนท. อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน ออกฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบตตามภาชนะน้ำขัง ทั้ง 12 หมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด ช่วงหน้าฝนแบบปูพรม หลังพบผู้ป่วยแล้ว 42 ราย มากที่สุดในรอบหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายถาวร สุรศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลัดปุ๊ก ได้ระดมเจ้าหน้าที่ อบต. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชน และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกรณรงค์ให้ความรู้ พร้อมหยอดทรายอะเบตตามภาชนะที่มีน้ำขัง และฉีดพ่นหมอกควันตามแหล่งชุมชน วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ บ้านเรือนประชาชน และจุดเสี่ยงที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในเขตตำบลวังเหนือ แบบเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน พร้อมทำความสะอาดตามถนนหนทาง และจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คนแบบปูพรมพร้อมกัน ในวันเดียว ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงหน้าฝน หลังจากในเขตตำบลวังเหนือ พบผู้ป่วยแล้ว 42 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 10-15 ปี รองลงมา 30-40 ปี ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดในรอบหลายปี ทั้งยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนทำให้เอื้อต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย


นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ ระบุว่า การระดมทั้งภาครัฐ อสม. ประชาชน และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกรณรงค์ให้ความรู้ หยอดทรายอะเบต และฉีดพ่นหมอกควันตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน และทำความสะอาดชุมชนในครั้งนี้ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายที่จะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาระบาดสู่คน ดังนั้น จึงต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และต่อเนื่อง
สำหรับตำบลวังเหนือ มี 12 หมู่บ้าน กว่า 900 ครัวเรือน มีประชากรกว่า 4,400 คน ซึ่งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกครั้งนี้ จำนวน 42 คน ถือว่าพบมากที่สุดในรอบหลายปี กระจายตามหมู่บ้านชุมชน ทาง อบต.จึงต้องร่วมกับหลายหน่วยงาน ระดมเจ้าหน้าที่ออกทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยง เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน หรือจุดที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม.ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในเชิงรุก โดยการหยอดทรายและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคที่กำลังระบาดในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

/////////////////
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น