ศรีสะเกษ-จราจรเด็กอนุบาล ไฟเขียวให้หยุด ไฟแดงข้ามได้

คณะครู นำเด็กๆ ในระดับชั้นอนุบาล ออกมาเรียนรู้ ศึกษา หาประสบการณ์จริง ในการสอนกฎจราจร โดยเฉพาะการเฝ้าดูสัญญานไฟก่อนข้ามถนน โดยไฟเขียวต้องหยุด ไฟแดงเดินได้ เด็กๆ สนุกได้ความรู้

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ ถนนเพียรพจนากิจ หน้าโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาเขต2 อำเภออุทุมพรพิสัย ที่เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับบริบาล อนุบาล ประถมศึกษา 1 – 6 เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ แต่ด้วยเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมาก และด้านโรงเรียนอยู่ติดกับถนนสายหลักของอำเภอ ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ด้านข้างเป็นโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย สิ่งที่ผู้ปกครอง และเด็กที่จะต้องระวังเป็นอันมากนั้นก็คือ การข้ามถนน เพื่อที่จะไปรอรับลูกๆ ที่เลิกเรียน หรือการมาส่งลูกหลานตนเอง และจะต้องเดินข้ามถนน เพื่อเข้าสู่ประตูของโรงเรียน หรือบางครั้งเด็กจะต้องมีความรู้ในเรื่องสัญญานไฟจราจร เพื่อที่จะได้มีความปลอดภัย หากเด็กจะเดินมารอผู้ปกครอง หรือข้ามไปมาบนท้องถนน ซึ่งแม้คุณครูจะห้าม แต่บางครั้งเด็กก็อาจจะดื้อ เพราะเด็กชอบซุกซน

การที่จะให้เด็กๆ ได้มาการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์จริง จากการได้มาเรียนรู้การข้ามถนน การดูสัญญานไฟจราจรจริงๆ ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนของตนโดยวันนี้คณะที่สอนเด็กๆ ในระดับอนุบาล ได้นำพาเด็กๆ ออกมาเข้าแถว มาสอนการดูไฟสัญญานจราจรจริงๆ และที่เน้นให้เด็กๆ จดจำก็คือ หากพบสัญญานไฟเขียว ให้เด็กๆ หยุด ห้ามเดินข้ามเป็นอันขาด และหากพบสัญญานไฟจราจรเป็นสีแดง ให้เด็กๆ สามารถเดินข้ามถนนได้ และทุกครั้งจะต้องใช้ความระมัดระวัง มองทั้งฝั่งซ้าย และฝั่งขวาของถนนก่อนที่จะเดินข้ามถนน และที่สำคัญที่สุดก็คือ ทุกครั้งที่จะเดินข้ามถนน ขอให้เด็กๆ เดินข้ามตรงบริเวณทางม้าลายเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และที่ให้เด็กๆ ดูสัญญานไฟจราจรที่เป็นสีแดง ให้สามารถเดินข้ามได้นั้นหมายความ สัญญานไฟแดง รถทุกคันจะหยุด เพราะสัญญานไฟจราจรให้ใช้เฉพาะรถเท่านั้น และหากสัญญานไฟเขียว เป็นไฟที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ เด็กๆ ต้องหยุดเท่านั้น ห้ามข้าม

อย่างไรก็ดี การสอนให้เด็กๆ ดูสัญญานไฟจราจร นั้นไม่ได้หมายความว่า จะใช้ได้เฉพาะเด็กๆ เท่านั้น แต่ให้ใช้กับคนทุกคนที่จะเดินข้ามถนน แม้จะเดินข้ามตรงทางม้าลาย ก็จะต้องดูไฟสัญญานจราจรก่อน และระวังว่า ไฟเขียว ห้ามผ่าน ให้ทุกคนหยุด แต่หากไฟสัญญานแดง ซึ่งรถทุกคันจะหยุด เป็นโอกาสของทุกคนที่จะเดินข้ามตรงทางม้าลายอย่างช้าๆ และต้องระวังเช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น