หนองคาย-กวดขันสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดท่าเสด็จ

พาณิชย์จังหวัดหนองคาย ออกกวดขันผู้ประกอบการสินค้าในตลาดท่าเสด็จ เข้มงวดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการปรับตัวตอบรับมากขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 25 62  นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้นำคณะพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ออกตรวจสินค้าภายในตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตามมาตรการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2561 ที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านสังคม เพื่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย หาบเร่แผงลอย การปราบปรามการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาตลาดท่าเสด็จแห่งนี้มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ วางขายหรือลักลอบขายให้กับลูกค้าหลายราย แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการเข้มงวดกวดขัน และขอความร่วมมือ รวมถึงมีบทลงโทษทางกฎหมายที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและจริงจัง ทำให้ปริมาณการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการนำสินค้าถูกกฎหมาย หรือสินค้าถูกลิขสิทธิ์มาวางจำหน่ายแทนมากขึ้น ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ออกมาป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในครั้งนี้ ได้เน้นการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน การถูกจับปรับ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกเดือนนับจากนี้เป็นต้นไป.

…………………………..

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น