สุรินทร์-ปลูกหญ้าแฝกขายแถมปลูกง่ายรายได้ดี นอกเหนือจากการทำนา

สุรินทร์-ปลูกหญ้าแฝกขาย ก็ได้หรือ แถมปลูกง่ายรายได้ดี นอกเหนือจากการทำนา  หลังสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ส่งเสริมมา 15 ปี ก่อนนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายขอบสระและตลิ่งของแหล่งน้ำชุมชน พันธุ์แฝกลุ่ม สามารถทำผลิตภัณฑ์และให้วัวควายกินได้

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ชนบท นอกจากจะทำนาแล้ว หลายชุมชน ก็มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากการทำไร่ทำนา  ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปชุมชนต่างๆที่พบเห็นทั่วไป หรืออาชีพเสริมอื่นๆไม่ว่าจะหาพืชผักป่ามาวางขายตามข้างทาง  ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพบว่า ที่หมู่บ้านโคกตะแบง ม.8 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ชาวบ้านหลายครัวเรือนต่างพากันปลูกต้นหญ้าแฝกขาย ให้กับสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งแตกต่างจากหลายหมู่บ้าน เพื่อที่จะนำหญ้าแฝกดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีโครงการขุดสระแหล่งน้ำต่างๆได้นำไปปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายขอบสระและตลิ่งของแหล่งน้ำชุมชน  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ปลูกหญ้าแฝกเฉลี่ยปีละประมาณ 3-5  หมื่นบาทต่อครัวเรือน

นางจันทร์  สุขจันทร์  เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแฝกขาย อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 ม.8 บ.โคกตะแบง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท กล่าวว่า ตนปลูกหญ้าแฝกขายให้กับสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์  ซึ่งเขาเอาพันธุ์มาให้  ซึ่งปลูก 1-2 ไร่ ปลูกในสวนและที่นา  ปลูกง่ายดูแลไม่ยาก  ซึ่งสามารถนำไปปลูกตามขอบสระป้องกันดินพังทลายได้ วิธีปลูกก็ไถคราดดิน เหมือนทำนา  ความห่างศอกละ 3 ต้น คล้ายกับดำนา  ใช้เวลาปลูก 8 เดือนจึงสามารถขุดแล้วนำมาตัดยอด ตัดราก ตกแต่งให้เท่ากัน และมัดขาย มัดละ 100 ต้น  สมาชิกที่ปลูกขายคนหนึ่งถ้าปลูกมากหน่อยก็ขายได้ประมาณ 3 หมื่นบาทต่อครั้ง  ปีหนึ่งก็จะขุดมาขายได้ประมาณ 2 ครั้งปลูกหมุนเวียนกันเป็นรุ่นๆไป ถ้ามีก็ขายได้ตลอด  ครั้งละ 6 เดือนก็มี  ถ้าต้นหญ้าแฝกที่ปลูกสวยเต็มที่  แต่บางคนก็ปล่อยให้ถึง 8 เดือนก็มี ถึงขุดมาตัดขาย ซึ่งหญ้าแฝกปลูกไว้ตามคันนาก็ได้ เป็นรายได้เสริม  ส่วนใบก็สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้  กลุ่มของเราในหมู่บ้านมีสมาชิก 14 คนที่ปลูกขาย  ส่วนผลิตภัณฑ์ก็เคยทำส่งประกวดกับ ปตท.เป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก จนได้รางวัล”แฝกทองคำ”เมื่อปี 2551 และรางวัลชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรวค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประเภทการปลูก โดยมูลนิชัยพัฒนา สนง.กปร.กรมพัฒนาที่ดิน อีกด้วย

นางสาวศศิธร  หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่าการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก เป็นการส่งเสริมของสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ซึ่งเรามีภารกิจเกี่ยวกับหญ้าแฝกด้วย เพราะหญ้าแฝก มีรากฝอยที่ยาว ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ เหมือนกำแพงมีชีวิต เราก็เลยมีการส่งเสริมปลูก ทั้งที่ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท และที่บ้านโคกตะแบง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งเราไม่ได้ฟิกสมาชิก เราจะส่งเสริมให้ปลูกขายทุกๆปี  ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาขอได้เพื่อเป็นพันธุ์นำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป และเราก็มีการมารับซื้อ เพื่อเป็นรายได้เสริม  ปลูกไม่ยาก ใช้ 2-3 กล้าต่อหลุม ห่างกันประมาณ 50 ซ.ม. ระยะเวลาปลูก 8 เดือนครึ่งกำลังดี   มีการส่งเสริมมาหลายปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านที่นี่เริ่มปลูกขายมาตั้งแต่ปี 2547 สำหรับหญ้าแฝกที่นี่เป็นพันธุ์ แฝกลุ่ม  ซึ่งหญ้าแฝกมีอยู่ 2 พันธุ์ คือแฝกลุ่ม กับแฝกดอน ซึ่งสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ แต่อีสานบ้านเรามักจะปลูกแฝกดอน เพราะทนแล้ง แต่ที่ปลูกแฝกลุ่ม เนื่องจากครั้งแรกที่เรามีพันธุ์ให้เป็นแฝกลุ่ม จึงปลูกเรื่อยมา  คุณสมบัติข้อดีของแฝกลุ่ม จับแล้วไม่สากมือ ไม่บาดมือ ผิวมันลื่นนิ่ม  เวลาขยายพันธุ์หรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ไม่บาดมือ  แถมยอดที่ตัดออกวัวควายสามารถกินได้อีกด้วย

/////////////////////////////////

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น