บึงกาฬ-เปิดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 4,000 คน เข้ารับการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี โดยฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่นๆละ 1,000 คน ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ได้กำหนดให้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/2561  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เดินทางมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับในการอบรมในวันนี้ วิทยากร ได้เน้นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณ แก่พสกนิกรชาวไทย มาอย่างเอนกอนันต์ ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป ..

แสดงความคิดเห็น