ยโสธรจัดงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดยโสธรจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมฉลองพร้อมกับส่วนกลาง พร้อมกับแสดงรำถวายพระพรในชุด ยโสธรรวมใจ ถวายองค์ราชัน โดยมีนางรำร่วมแสดง จำนวน 1,010 คน

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร  สร้อยสระคู และนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกับส่วนกลางอย่างพร้อมเพียง พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงรำถวายพระพรในชุด ยโสธรรวมใจ ถวายองค์ราชัน โดยมีนางรำที่ร่วมแสดง จำนวน 1,010 คน ใช้เพลงประกอบรำ 2 เพลง คือ เพลงออนซอนยโสธร และเพลงมนต์ฮักวิมานพญาแถน นอกจากนี้แล้วก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านและการแสดงโปงลางให้ประชาชนที่ร่วมงานได้ชมอีกด้วย 

              

โดยจังหวัดยโสธรได้จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรโดยมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแสดงหมอลำและการแสดงโปงลางเป็นมหรสพสมโภชทุกคืนที่บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

                                                       0000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น