จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่ ประชาชนเข้าร่วมชมจำนวนมาก

เย็นวันนี้ (22 พ.ค. 62) ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ได้จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.หนองคาย กิจกรรม เริ่มด้วยการฟ้อนเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยประชาชนจากอำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 710 คน จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานเข้าชมหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์ 9 ตัว ที่นำมาแสดงให้ประชาชาชนได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ตามด้วยการแสดงบนเวที ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการฟ้อนดอกรวงผึ้ง การแสดงชุด ทวยราษฎร์น้อมสดุดี โดยสมาคมศิลปินหมอลำจังหวัดหนองคาย จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ และประชาชนชาวหนองคายเข้าสู่พิธีการด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเป็นการฟ้อนเทิดพระเกียรติ ชุด สาธุน้อมวันทา มหาวชิราลงกรณ ตามด้วยการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด กำเนิดรามเกียรติ์ และการแสดงประกอบแสงเสียง

สำหรับงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะจัดไปจนถึงวันที่ 26 พ.ค.นี้ กิจกรรมจะมีลักษณะเช่นนี้ทุกวัน ส่วนการแสดงโขนรามเกียรติ์จะเป็นตอนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน ซึ่งในวันแรกของงานมหรสพสมโภช มีประชาชนชาวหนองคายเข้าร่วมชมและทำกิจกรรมกับทางจังหวัดเป็นจำนวนมาก.

……………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น