เริ่มแล้วคัดสรรสุดยอดOTOPสร้างเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP)  ปีนี้คึกคักมีผู้ประกอบการกว่า 2,300  กลุ่มส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรคกว่า 3,600 รายการ  ตั้งเป้าคว้าดาวโอทอปเพิ่มขึ้น 45% จากการพัฒนาส่งเสริมต่อยอดมานานกว่า 2 ปี

วันที่  17 พฤษภาคม 2562  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา  นายสนั่น พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  ประจำปี 2562 โดยทางพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดรับสมัครการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตจากหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ใน 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์  แยกเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้ายทอมือ  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูป  โดยนายประจักษ์  จอมทะรักษ์  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 10 – 15 พ.ค. 2562  ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มอาชีพส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาคัดสรรจำนวนมาก

นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  จากรายงานตัวเลขของพัฒนาชุมชนจ.กาฬสินธุ์  ที่เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรมาตั้งแต่วันที่ 10 – 15 พ.ค.  62  มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP จำนวน 2,330  กลุ่ม  มีจำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 3,624  ผลิตภัณฑ์  โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะดำเนินการคัดสรรเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาจะตัดสินให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรระดับจังหวัดทั้งหมดจะรวบรวมส่งส่วนกลางในวันที่ 20 พ.ค. 62 เพื่อดำเนินการคัดสรรระดับประเทศตามขั้นตอน และมีกำหนดการประกาศผลรอบที่ 1 ในวันที่ 10 มิ.ย. 62 รอบที่ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 62

รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ในปี 2562  ตั้งเป้าไว้ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับดาว OTOP  เพิ่มขึ้น 45%  หรือประมาณ  620  ผลิตภัณฑ์ จากรอบที่แล้วซึ่งผลิตภัณฑ์ของจ.กาฬสินธุ์  ผ่านการคัดสรรได้ดาวกว่า 367  ผลิตภัณฑ์  และตั้งเป้าในระดับ 4-5 ดาว ไว้ที่ 199 ผลิตภัณฑ์  โดยผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่เป็นสากลคือผ้าไหมแพรวา  ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์  รวมถึงสินค้าแปรรูปจากผ้า เสื่อกก  และของฝากของที่ระลึก  ทั้งนี้การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมานอกเหนือจากจะสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตแล้วยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  สร้างเม็ดเงินรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง  โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสินค้า  การปรับปรุงและด้านการตลาดที่ทำให้คนกาฬสินธุ์มีรายได้อย่างยั่งยืนตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล

//////////////////////////////////////////////

นายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม / ภาพข่าว จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น