แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ พื้นที่ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โรงพยาบาลสุขภาพตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต   แก่ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในพื้นที่ ต.สะเตงนอก และ ต.บุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยจุดแรก ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา ซึ่งบ้านของ นางมือแย  มะดีเย๊าะ อายุ 80 ปี  เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต    ทั้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทาง ต่อไปยัง บ้านเลขที่ 64/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนายศักดา  แก้วจรรยา อายุ 70 ปี  ซึ่งป่วยติดเตียงมาเป็นเวลา ปีเศษ ทั้งยังมีโรคแทรกซ้อน ความดัน เบาหวาน และมีภาวะทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่ในบ้านเช่าซึ่งมีสภาพทรุดโทรม โดยแม่ทัพภาคที่ 4  ได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจ และให้เจ้าหน้าที่ประสานส่งไป รักษาตัวยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา พร้อมจัดกำลังเข้ามาดูแลซ่อมแซมบ้านก่อนจะมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ญาติ

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เป้าหมายสำคัญคือต้องการ มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ซึ่งทราบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปสำรวจ ดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนได้มีขวัญกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยต่อไป

////////////////////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น