เหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 150 ราย ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  กล่าว่า การลงพื้นที่มอบสิ่งของในครั้งนี้เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดภาระและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พร้อมส่งเสริมให้มีอาชีพทำกิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเลี่ยมล้ำในสังคม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบ้านนาสะแบง ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ.

แสดงความคิดเห็น