ชาวเมืองมุกดาหาร ทำพิธีเลี้ยงผี สืบสานความเชื่อบรรพบุรุษ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

มุกดาหาร – ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีชาวเมืองมุกดาหาร ทำพิธีเลี้ยงผี สืบสานความเชื่อบรรพบุรุษ นอกจากปกป้องอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมิให้เกิดขึ้นแล้วยังเป็นสิริมงคลแก่ชาวมุกดาหารด้วย


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และชาวแขวงสะหวันนะเขต ร่วมกันประกอบพิธีเซ่นไหว้ และบวงสรวงเจ้าฟ้ามุงเมือง เจ้าแม่สองนางพี่น้อง และเจ้าพ่อหัวดอน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวมุกดาหาร และชาวแขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีชาวบ้านทั้งสองฝั่งโขงร่วมพิธีจำนวนมาก


ในพิธีมีการอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง เจ้าแม่สองนางพี่น้อง ซึ่งเป็นเจ้าครองเมืองมุกดาหาร และเจ้าพ่อหัวดอนต่างๆ อาทิ เจ้าหัวดอนดิน เจ้าแก่งกะเบา เจ้าดอนหินสูง เจ้าดอนหนองหล่ม และเจ้าดอนถ้ำเงิน มีการประทับร่างทรง คารวะเจ้าฟ้ามุงเมือง และเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ซึ่งเป็นเจ้าครองเมือง มีการร่ายรำตามประเพณีของแต่ละหัวเมือง และเล่นกินดื่มของผีในแต่ละหัวเมือง ตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมพิธีจะนำเครื่องเซ่นไหว้ ดอกไม้ ธูปเทียน สุรา และน้ำอบไทยมาถวายต่อศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และเจ้าหัวดอน ซึ่งมีนางเทียม หรือจ้ำ อัญเชิญเข้าประทับร่างทรง อันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปี เมื่อถึงวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวบ้านจะได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้นตามความเชื่อ นอกจากปกป้องอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมิให้เกิดขึ้นในจังหวัด ยังเป็นสิริมงคลแก่ชาวมุกดาหารด้วย


สำหรับเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยปีว่า มีเจ้าเมืองชื่อว่า เจ้าฟ้างุ้ม แห่งเมืองล้านช้าง พาลูกหลานอพยพมาตามลำแม่น้ำโขง ผ่านเมืองหนองคาย นครพนม มาถึงบริเวณปากห้วยมุก จังหวัดมุกดาหาร เรือเกิดล่ม ทำให้พระธิดา 2 พระองค์ คือ นางพิมพา และนางลมพามา จมน้ำเสียชีวิต
ต่อมาชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงทั้ง 2 คนทุกคืน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงของธิดาทั้งสอง และได้แสดงอภินิหารให้เห็นบ่อยๆ เจ้าเมืองมุกดาหารจึงได้ตั้งศาลขึ้น ณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้ดวงวิญญาณของทั้ง 2 ธิดาได้สิงสถิต และศาลนั้นเรียกว่า “ หอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ” อันเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้าน ครั้นพอถึงวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะทำพิธีเซ่นไหว้ และบวงสรวงเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันแข่งเรือออกพรรษาของจังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านก็จะเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ลงเรือ เพื่อเปิดน่านน้ำแล้วจึงแข่งขันเรือในแม่น้ำโขง โดยเชื่อว่าถ้าไม่เชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เบิกน่านน้ำจะมีเหตุทำให้เรือล่ม…
**************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น