ยโสธรเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาคและพญาคันคาก

          จังหวัดยโสธรทำพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาคและพญาคันคากภายในบริเวณวิมานพญาแถน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการก่อสร้างและตกแต่งภายในตัวอาคารจนแล้วเสร็จ ซึ่งภายในตัวอาคารทั้ง 2 แห่ง มีการจัดนิทรรศการแบบ 4 D เล่าเรื่องราวของตำนานพญานาคและตำนานพญาคันคากที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญบั้งไฟ

          ที่บริเวณลานวิมานพญาแถน นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาคและพญาคันคากสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้าไปเที่ยวชมได้อย่างเป็นทางการ โดยมี นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก เป็นอาคาร 5 ชั้น ความสูง 19 เมตร พื้นที่รวม 835 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 18.97 ล้านบาท โดยภายในตัวพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวรเกี่ยวกับความเป็นมาของตำนานพญาคันคาก ชีววิทยาของคางคกสายพันธุ์ต่างๆ ประเพณีฮีต 12 อัตลักษณ์เมืองยโสธรและในชั้นที่ 5 เป็นจุดชมวิวลำทวน สำหรับพิพิธภัณฑ์พญานาค เป็นอาคารกว้าง 12.50 เมตร ยาว 99 เมตร สูง15-16 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 45 ล้านบาท ภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาคมีการจัดนิทรรศการแบบถาวร เกี่ยวกับตำนาน ความเชื่อ จารีตและวิถีชีววิทยาของพญานาค สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตำนานพญานาคและงูใหญ่ทั่วโลก และความเชื่อ -จารีตประเพณีสำคัญของภาคอีสานกับพญานาค รวมทั้งตำนานงูใหญ่ทั่วโลก ทั้งนี้การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ ภาพ 4 มิติ  โดยแบ่งเป็น โถง 1. เรื่องราวกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาค ( ตำนานงูใหญ่ทั่วโลก )  โถง 2. พญานาคกับพระพุทธศาสนา นาคในคติพราหมณ์ฮินดูและพุทธ ,โถง 3. ตำนานการเกิดแม่น้ำโขง รับรู้เรื่องราวการกำเนิดแม่น้ำโขงโดยพญานาค ลักษณะโถงนี้จะมีความพิเศษเป็นพนังกำแพงถ้ำ ฉายภาพวีดีทัศน์ผ่านกำแพง นักท่องเที่ยวจะได้ยืนชมบนสะพานพญานาค บรรยากาศเสมือนจำลองในถ้ำบาดาล  โถง 4.ความเชื่อ จารีตประเพณีกับพญานาคบนกราฟิกบอร์ดการนำเสนอปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยวิทยาศาสตร์  โถง 5.ชีววิทยาเกี่ยวกับพญานาคในรูปแบบของงูเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของงูแบบรอบด้าน เพื่อเข้าใจพญานาคตามหลักเหตุผล โดยนำเสนอวิวัฒนาการของงู อ่านกราฟิกบอร์ด  อนาโตมี่ของงูบนกราฟิกบอร์ด ความหลากหลายทางชีวภาพของงู ผ่าน ฉากจำลอง 6 ฉาก  การมองเห็นของงู ตลอดจนวิถีชีวิตของงู รวมทั้งประโยชน์และการป้องกันรักษาเมื่อถูกงูกัดนอกจากนั้น ภายในบริเวณวิมานพญาแถนภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ยังมีการจำลองขบวนแห่บั้งไฟจังหวัดยโสธร การแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP และ อาหารพื้นบ้านจาก 9 อำเภอ ตลอดทั้งปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562

                                                    000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น