ฮักแพงเบิ่งแยงกันชาวตลาดสดเทศบาล 5

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่ ปู่ ย่า ตาย ยาย ตลาดสดเทศบาล 5  โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 5 และชาวชุมชนตลาดสดเทศบาล 5 ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล...

////////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น